Hyclone*代理 澳洲优等胎牛血清

品牌 其他品牌 供货周期 现货
应用领域 医疗卫生,生物产业

产品名称:澳洲优等胎牛血清

产品货号:SH30084.03

产品说明:

产品名称:Hyclone 干细胞胎牛血清

 

货号:sh30084.03

 

品牌:Hyclone

 

血源:澳洲

 

规格:500ML

 

储存温度:-20°C

 

有效期:五年

 

产品介绍:

澳洲胎牛血清采用健康母牛怀孕的八月龄胎牛血液为原料,经无菌采集、分离、微孔过滤后而成。适用于细胞、组织器官培养、细胞株保藏、单抗研制,是医院、科研院校、动物疫苗、生物制药厂家重要培养基之一。

 

产品名称:Hyclone*代理 澳洲优等胎牛血清        产品货号:SH30084.03

现货供应,欢迎咨询

欢迎您的致电  400  021  2200                    150  2101  0459

Hyclone中国*代理商: